Jaunimas parapijoje

 

Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimas

 

    

Parapijos jaunimas kviečia bendruomenės jaunimą prisijungti prie jaunimo veiklų:

 • Piligriminių kelionių;
 • Rekolekcijų;
 • Mokymosi giedoti ir giedojimo Šv. Mišiose;
 • Aktyvaus laisvalaikio praleidimo:
  • Baidarės;
  • Dviračių žygis;
  • Jaunimo stovykla;
 • Maldos ir krikščioniškų žinių gilinimosi laiką.

 

 

Kviečiame parapijos bendruomenės jaunimą jungtis į bažnyčios jaunimo chorą. Laukiami visi, kurie:

 • Nori mokytis giedoti
 • Nori kartu giedoti Šv. Mišiose sekmadieniais
 • Nori stiprinti savo ryšį su Dievu per giesmės maldą
 • Nori ir moka groti kokiais nors instrumentais šv. Mišiose sekmadieniais.