Naujienos

2017-11-26 Ateitininkų įžodis

Kauno krašto ateitininkai tęsdami daugiametę tradiciją rinkosi Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje, kur liturgijai vadovavo kun. N. Pipiras. Būrys jaunųjų ateitininkų įvardinę priesakus ir sugiedoję himną priėmė nario įžodį. Šventė toliau buvo tęsiama bendraujant prie agapės stalo.