Pastoracinė veikla » Caritas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAPIJOS CARITAS

 

Caritas - tai pagalbos vargstantiems, nepriklausomai nuo religijos, lyties ar tautybės, veiklą vykdanti organizacija, kuri įgyvendina Katalikų Bažnyčios socialinę - pastoracinę misiją.
CARITAS tikslas: Remti vargstančius parapijiečius, ištiesti ranką tiems, kuriems labiausiai to reikia.
Caritas visada laukia savanorių, padedančių vykdyti artimo meilės darbus savo parapijoje. Norinčius ir galinčius kviečiame savanorišku darbu prisijungti prie parapijos karitatyvinės veiklos.
Parapijos Carito vedėja Danutė Matulaitienė interesantus priima
ketvirtadieniais 17.30–18.30 val. raštinėje.
Tel. pasiteiravimui (37) 268894, el.paštas caritas.silainiai@yahoo.com

Caritas kviečia geros valios žmones prisidėti prie socialinės pagalbos sunkiai gyvenantiems žmonėms ir aukoti:
Negendantį maistą, mokyklines priemones, žaislus, drabužius, avalynę, patalynę, buities ir higienos reikmenis, indus, baldus ir kt.
Aukojamų drabužių ir daiktų laukiame parapijos Caritas patalpose
ketvirtadieniais 15.00 - 18.30 val.
Stokojantys laukiami parapijos namuose, Caritas patalpose (Milikonių g. 18). Įėjimas iš kiemo pusės.
ketvirtadieniais 16.30 -18.30 val.
Caritas nedirba sausio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.

Parapijos CARITAS veikla:
1.Paramos priėmimas ir labdaros teikimas;
2.Pagalba, parama vienišiems, neįgaliems, ligoniams, bendravimo ir žmogiškosios pagalbos reikalingiems parapijiečiams;
3.Stokojančių šeimų globa (pagalba maisto produktais, rūbais, vaistais, lankymas namuose);
4.Bendradarbiavimas su parapijoje veikiančiomis veiklomis;
5.Renginių ir labdaringų akcijų organizavimas;
6.CARITAS savanorių susirinkimų rengimas.