Pastoracinė veikla » Parapijos Pastoracinė Taryba

Parapijos Pastoracinė taryba:

 

1. Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas
2. Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis
3. Kun. Mindaugas Pukštys
4. Parapijos referentė - Danutė Matulaitienė

5. Metodinio centro vadovė - Ema Marcinkevičienė

6. Jaunimo vadovas - Vytautas Strioga

7. Šeimų grupės vadovė - Jurgita Sabeckytė

8. Švento rašto studija - Stanislovas Rickevičius

9. Procesijos vadovas - Romas Drulia

10. Maldos grupės vadovė - Aušra Kelaitienė

11. Alfa grupės nariai: Jurgita Makštienė,

      Vidmantė Bartašienė, Saima Jenulaitienė

12. Marius Serčenka

13. Ateitininkų vadovė - Vida Zulonaitė

14. Marijos legiono vadovė - Halina Kochanska

15. Ineternetinio puslapio koordinatorius - Karolis Marcinkevičius

                            

Ekonominė taryba:

 

1. Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas

2. Danutė Matulaitienė