Pastoracinė veikla » Senjorai

Parapijoje veikia vyresnio amžiaus Senjorų grupelė, kuri susibūrė dėka tų, kurie ieško gilesnių gyvenimo tiesų ir nori pagal jas gyventi bei dalintis su kitais.
Kviečiami vyresnio amžiaus parapijiečiai į susitikimus, kurie vyksta kas antrą  šeštadienį 16.00 val. bažnyčios patalpose. Susitikimuose skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama tikėjimo klausimais, kviečiami dvasininkai, giedama kartu bei dalijamasi tikėjimo ir gyvenimo patirtimi.
Kiekvienas esate čia laukiamas ir reikalingas.