Sakramentai » Krikštas


KRIKŠTO SAKRAMENTAS

 

                   

 

 

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje (vitae spiritualis ianua), vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas”

 

Besiruošantiems vaiko krikštui, tėvai ir krikštatėviai privalo išklausyti pasirengimo krikštui kursą.