Tikybos mokytojai

 

 

 

 

    Ema Marcinkevičienė - parapijos katechetikos

                     metodinio centro (MC) vad.

 

 

              Audronė Pundinienė (J. Grušo vid. m-kla)

              Vida Zulonaitė (J.Grušo vid. m-kla)

              s. Justina Gruodytė (P. Mašioto prad m-kla)

              Aurelija Utkienė ( Sargėnų prg. m-kla)

              Liucija Živulinskienė (Sargėnų pgr. m-kla)

              Erika Vidmantienė (T. Ivanausko progimnazija)

              Aurelija Šliaužytė (T. Ivanausko progimnazija)

              Aurelija Utkienė ( J. Basanavičiaus vid. m-kla)

              Laima Ašmenienė (parapijos katachete)