Aventinio vainiko pynimas

Mūsų parapijoje jau kelinti metai gražia tradicija tapo Adventinio vainiko pynimas. Įsiklausę į tautodailininkės Jorės (Jurgitos Treinytės) patarimus kiekvienas rinko jam patinkančius džiovintų gėlių žiedus ir žolynus, kuriais norėjo papuošti svarbiausią vainiką, skirtą bažnyčiai. Kūrybinis darbas ir nuoširdus bendravimas paskatino susirinkusius ne tik bažnyčiai nupinti vainiką, bet ir sau į Skaityti toliau…

Adventas mūsų parapijoje

Advento metas skirtas pasiruošti sutikti Jėzų, gimstantį per šv. Kalėdas ir ateinantį į mūsų gyvenimus. Tikintieji raginami daugiau laiko skirti maldai, pagal galimybes susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Sekmadieniais po 10 val. Jaunimo Šventųjų Mišių bus giedamos Marijos valandos. Kviečiame visus prisijungti prie Adventinio laikotarpio maldos. Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje Skaityti toliau…

Ateitininkų kuopų įžodis

Lapkričio 25 d. sekmadienį mūsų parapijos bažnyčioje vyko Kauno miesto ateitininkų kuopų įžodis. Šv.Mišias aukojo kun. Nerijus Pipiras, Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas. Šventėje dalyvavo Kauno miesto ateitininkų kuopos. Naujuosius ateitininkus pasveikino Kauno krašto ateitininkų valdybos atstovai. Šventė buvo pratęsta parapijos namų salėje, kur vyko viktorina, žaidimai, šokiai ir bendrystė Skaityti toliau…

Padėkos Kristui Karaliui vakaras

Lapkričio 24 d. Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje vyko ypatingas padėkos Kristui Karaliui vakaras. Įžangoje visi kalbėjo rožinio maldą ir laukė Šventųjų Mišių, kurias aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė gražia bendruomenės vienybe garbinant Dievą. Skambant padėkos maldai, kurią kalbėjo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas buvo pradėta Švenčiausio Sakramento Skaityti toliau…

Parapijos namų lankymas

Mūsų parapijos kunigai norėtų geriau susipažinti su parapijiečiais, su jų vargais ir džiaugsmais, todėl yra pasiruošę aplankyti kiekvienus namus, kur bus kviečiami.  Jei norite pasikviesti kunigą, kad palaimintų Jūsų namus, kreipkitės į parapijos raštinę arba zakristiją, palikdami savo kontaktinius duomenis. 

Vargstančiųjų dienos minėjimas lapkričio 18 d.

Popiežius Pranciškus lapkričio 18 d. paskelbė Pasauline vargstančiųjų diena. Šią dieną minėjome ir mūsų parapijoje. Po 12 val. šv. Mišių visus kvietėme kartu pabendrauti ir sušilti parapijos salėje kartu vaišinantis ir dalinantis savo džiaugsmais bei vargais. Parapijos „Caritas” į renginį pakvietė sergančius, senjorus, turinčius mažas pajamas ar gyvenamos vietos neturinčius Skaityti toliau…

Vyskupo E. Bartulio 2019 m. kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ pristatymas Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje

Lapkričio 11 d., sekmadienį, Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje svečiavosi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis aukojo sumos Šventąsias Mišias. Homilijoje vyskupas didžiausią dėmesį kreipė į Lietuvos šeimą ir jos gebėjimą gyventi Dievo valioje. Labai svarbu, sakė jis, kad kiekvienoje šeimoje kasdien būtų skaitoma dienos Evangelija ir aiškinama vaikams, kad Dievo Skaityti toliau…

Šv.Mišios Sargėnų progimnazijoje

2018 m. spalio 27 d. Šv. Kazimiero (Sargėnų) progimnazijoje pradėjome tradicinį dalyvavimą, katechetinėse Šv. Mišiose kartą per mėnesį mokyklos koplytėlėje. Šv. Mišios yra skirtos vaikams aiškiau suprasti Šv. Mišių esmę ir stiprinti klasės bendruomeniškumą, bei patirti asmeninį santyki su Dievu.Kun.klebonas Žydrūnas Paulauskas aiškiai ir vaikams suprantamai pateikė Dievo žodį, kantriai Skaityti toliau…