Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas.

Š.m. lapkričio 17 d. buvo minima 3-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena, kurią paskelbė popiežius Pranciškus. Jis pakvietė krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.          Atsiliepiant į popiežiaus žodžius, Pasaulinė vargstančiųjų diena buvo pažymėta ir Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje. Klebonas kun. Skaityti toliau…

Mūsų parapijos jaunimas festivalyje „Sielos 2019”

Š. m. lapkričio 16-tąją mūsų parapijos jaunimas dalyvavo „Sielų” krikščioniškos muzikos festivalyje. Nuo parapijos autobusu važiavo parapijos jaunimo ir besirengiančiųjų sutvirtinimui, o taip pat J. Basanavičiaus gimnazijos moksleivių grupė. Tuo tarpu renginyje savo giesmių programą rodėl parapijos jaunimo šlovinimo grupė, pasivadinusi „Jame”. Džiaugiamės tikrai šauniu pasirodymu ir dėkojame jos nariams, Skaityti toliau…

Naujojo kalendoriaus pristatymas

2019 lapkričio 10 d. mūsų parapijoje svečiavosi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis pristatė savo paruoštą naują kalendorių „ Apaštalas Paulius Graikijoje“. Tikintieji susidomėję klausėsi  pristatomų  kiekvieno mėnesio istorijų apie Pauliaus keliones ir Graikijos krikščionių  evangelizaciją.  Po tokio išsamaus pristatymo, daugelis parapijiečių įsigijo  net po kelis kalendorius tvirtindami, kad tai Skaityti toliau…

Pasaulinė vargstančiųjų diena

  Popiežius Pranciškus  2019 m. lapkričio 17-ąją, paskelbė   3- iąją Pasauline vargstančiųjų diena  Visoje Bažnyčioje tą dieną bus aukojamos šv. Mišios už stokojančius žmones arba atsidūrusius visuomenės užribyje. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos Caritas maloniai kviečia dalyvauti 12 val. (sumos) šv. Mišiose, o po jų pasiklausyti koncerto, pabendrauti, Skaityti toliau…

Kalendoriaus pristatymas

2019 lapkričio 10 d.(sekmadienį) po   sumos Šventųjų Mišių parapijos salėje Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis pristatys ir platins savo paruošta   2020 m kalendorių „Apaštalas   Paulius Graikijoje“  Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti ir įsigyti  ateinančių metų kalendorių.

Rimties valandėlė prisimenant mirusius

Lapkričio 3 d. parapijos moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“ sukvietė tikinčiuosius lietuvių liaudies eilėmis, giesmėmis ir maldomis paminėti mirusiuosius . Vadovė Laima Užkurnienė skaitė B. Brazdžionio, V. Mačernio ir kitų autorių eiles . Ne vienas rimties valandėlės dalyvis nubraukė ašarą pasiklausęs gerai žinomų ,bet kiekvieną širdį jaudinančių giesmių ir maldų .Renginio Skaityti toliau…

Rimties valandėlė

Lapkričio 3d (sekmadienį) po 10 val. jaunimo Šv .Mišių , moterų vokalinis ansamblis „ Vakarė“ kviečia parapijiečius prisijungti ir lietuvių liaudies giesmėmis ir eilėmis paminėti savo mirusiuosius rimties valandėlėje

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

{ category skelbimai }Primename katalikams privalomą Visų Šventųjų iškilmę lapkričio 1d. ( penktadienį) ir Mirusiųjų paminėjimo dieną (Vėlines) ateinantį šeštadienį ( lapkričio 2d.) Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas: Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Skaityti toliau…

Vaikų adoracija

" Leiskite mažutėliams ateiti pas mane.."Lk 10, 13 Kiekvienais metais spalio pradžioje visame pasaulyje vyksta vaikų adoracija. Spalio 17 d. jungiantis su viso pasaulio vaikais Švenčiausio Sakramento adoracija vyko ir mūsų parapijoje. Prie Jėzaus kojų susirinko mokyklų ketvirtokai. Po video filmo pristatymo apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Fatimoje, vaikai giedodami Skaityti toliau…