Caritas renginys „Ištiesk gerumui ranką”

Gruodžio 30 d. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos Caritas surengė jau tradicija tapusį kalėdinį renginį „Ištiesk gerumui ranką“, į kurį buvo pakviesti parapijoje sunkiau gyvenantys bendruomenės nariai, daugiavaikės šeimos, vieniši, ligoti senjorai ir kt. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, aukojamomis parapijos klebono. Buvo meldžiamasi už parapijos vargstančius, sergančius žmones, Carito savanorius Skaityti toliau…