Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios Skaityti toliau…

Misijų diena moksleiviams

Šių metų misijų mėnuo kvietė visus: ” Štai aš, siųsk mane.” Iz 6,8. Kauno Šventosios Dvasios parapijos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai buvo pakviesti saugiai įveikti  nuotolinį misijų orientacinį žygį. Veikla ir užduotys buvo skirtos ,kad susipažintų su mūsų miesto šventovėmis, jų kilnia istorija ir patirtų misionieriaus  džiugią atradimo ir maldos malonę.  Nedidelėmis grupėmis vaikai su savo Skaityti toliau…

Švenčiausios Mergelės Marijos -Rožančiaus karalienės atlaidai

Spalio mėnesį Šventosios Dvasios parapijos bendruomenė kasmet švenčia Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus karalienės (Rožančinės) atlaidus. Šį sekmadienį mūsų parapijoje atlaidus vedė svečias iš Lietuvos Respublikos Kariuomenės Ordinariato diakonas Audrius Jesinskas. Svečias homilijose dalijosi šv. Rašto įžvalgomis Eucharistinėje aukoje, Sumos mišiose vadovavo eucharistinei procesijai. Būdamas profesionalus karys, šeimos vyras ir tėvas Skaityti toliau…

Šv.Mergelės Marijos-Rožančiaus Karalienės atlaidai

Spalio 11 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks Rožinio Švč. Mergelės Marijos – Rožančiaus Karalienė ( Rožančinės) atlaidai . Primename tikintiesiems Bažnyčios kvietimą spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Nustatytomis sąlygomis (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės, galima pelnyti Skaityti toliau…

Šv. Pranciškaus gyvūnų globėjo diena

Šv. Pranciškaus gyvūnų globėjo diena tai Kauno senamiestyje, globojant Pranciškonų Mažesniųjų brolių ordino Kauno konventui, kasmet vykstanti šventė, kurioje dalyvauti kviečiami gyvūnų mylėtojai kartu su savo augintiniais. Spalio 3 d. tradiciškai ir mūsų parapijos Milikonių progimnazijos mokiniai su šeimomis ir augintiniais dalyvavo šiame prasmingame renginyje. Visų saugumo priemonių prevencijai nuo Skaityti toliau…

Sutvirtinimo programos pradžia

 Spalio 3 d.  Šventosios Dvasios parapijos sutvirtinamieji rinkosi ne savo parapijoje, bet senamiestyje. Čia į susipažinimo su savo vadovais renginį, juos pakvietė parapijos klebonas, pasirengimo grupės vadovė katechetė Ema Marcinkevičienė ir jaunimo grupės savanoriai. Visa programa vyko Kauno Kunigų seminarijoje. Gėlėmis apsodintame seminarijos kieme visus pasitiko  rektorius kun. dr. Ramūnas Skaityti toliau…

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 12 d. ankstų rytą iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos bažnyčios kiemo pajudėjo piligrimai į Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo vietą – Šiluvą. Kelionėje dalyvavo Marijos legiono, Rožinio maldos ir Šiluvos Švč. M. Marijos bendruomenės narės. Prie jų kiek vėliau prisijungė katechetės, tikybos mokytojos ir parapijos jaunimas. Saulės nušviestoje aikštėje visi Skaityti toliau…