Svečiai iš Petrašiūnų parapijos bendruomenės

Š. m sausio 12 d.   Šventosios Dvasios parapijos bendruomenėje svečiavosi pranciškonas  kunigas Mykolas su Petrašiūnų parapijos jaunimo grupe. Homilijoje svečias kunigas kalbėjo apie  kiekvieno žmogaus krikšto svarbą. Jis klausė ar kiekvienas prisimena savo krikšto datą, ar švenčia ją kaip savo gimtadienį. Šventų Mišių dalyviai galėjo matyti vaizdus iš meninio filmo Skaityti toliau…

Tikybos mokytojų ir katechetų metodinis susirinkimas

Sausio 10 dieną Šventosios Dvasios parapijos MC tikybos mokytojos ir katechetės rinkosi į pirmąjį šių metų susirinkimą. Klebonas Žydrūnas Paulauskas pakvietė visas bendrai maldai, padėkojo mokytojoms už pasiaukojantį darbą, sėjant tikėjimo sėklytes ir pradžiugino prasmingomis dovanėlėmis. Gražus bendravimas, pasidalinimas nuveiktų darbų džiaugsmais ir susineštais skanumynais, nuteikė naujiems užmojams. Bendroje diskusijoje Skaityti toliau…

„Kalėdų dovanojimo džiaugsmas“ Caritas renginys Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje

Gruodžio 29 d. Šventosios Dvasios parapijos Caritas pakvietė į jau tradicija tapusią kasmetinę kalėdinę šventę, dalinantis bendryste su parapijoje sunkiau gyvenančiais  bendruomenės nariais. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas. Susirinkusi bendruomenė meldėsi už parapijos Caritas savanorius ir rėmėjus, kurie savo brangiu laiku, darbu, lėšomis, talentais, įmonių įranga remia Skaityti toliau…