Gerb. parapijiečiai, ateinantį sekmadienį (gruodžio 11d.) mūsų parapijoje vyks Advento rekolekcijos. Jos prasidės  šeštadienio vakare gruodžio 10d. 18val Šventomis Mišiomis, po kurių šlovinsim Viešpatį adoracijoje ir klausysimės  jaunimo atliekamų šlovinimo giesmių .Tuo metu  bus klausomos išpažintys.  Šeštadienio vakare ir sekmadienį 8-10 ir 12 val. kunigas svečias sakys pamokslus. Šeštadienio šlovinimo ir adoracijos laikas nuo 19val iki 22 val. Kviečiame visus vienytis šlovinant Viešpatį giesme ir malda.

Categories: Naujienos