Š. m. birželio 15 d. grupė mūsų parapijiečių atstovavo Šventosios Dvasios (Šilainių) parapiją Kaišiadoryse, palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių minėjime. Kartu meldėmės šv. Mišiose, po jų vyskupas Jonas Ivanauskas ir Kaišiadorių katedros klebonas Rimvydas Jurkevičius pakvietė visus pabendrauti ir pasivaišinti agapėje. Vyskupas ragino nebijoti kreiptis į palaimintąjį Teofilių ir prašyti jo užtarimo. Palaimintasis Teofiliau Matulioni, melski už mus!

Categories: Naujienos