Rugsėjo 29 d. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje 2c ir 4b klasės mokinukai buvo pakviesti švęsti Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo Arkangelų šventės katechetinėse Šv. Mišiose su naujuoju Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos kun. kleb. Monsinjoru Augustinu Paulausku. Svečias vaikams priminė, kad kiekvienas turime angelą sargą, kad prasminga dieną pradėti prašant savo angelo sargo globos.

Vėliau kunigas turėjo susitikimą su 5-8 klasių mokinių grupele. Kunigas nuoširdžiai ir atvirai dalijosi su mokiniais tikėjimo ir gyvenimo kelionės patirtimi, kvietė jaunuolius visada turėti svajonę.

Dėkojame kun. Monsinjorui Augustinui Paulauskui už prasmingą ir bendruomenišką penktadienį!

Categories: Naujienos