Tikėjimo žinių viktorina penktokams

Kovo mėnesio pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos salėje vyko 5 kl. mokinių tikybos viktorinos “Irkis į gilumą” II etapas. Savo tikėjimo žinias pasitikrino Kauno šv. Kazimiero, Tado Ivanausko progimnazijų ,J. Grušo meno gimnazijos ir dvi komandos iš Milikonių progimnazijos. Įveikę daug įvairiausių užduočių, viktorinos nugalėtojais tapo Kauno T. Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis parapijoje

Balandžio 7d. mūsų parapijoje iškilmingai minėjome Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ta proga dėkojome Viešpačiui  eidami procesijoje už mums teikiamas gailestingumo malones ir meldėme pasauliui taikos, karų pabaigos, mūsų parapijos bendruomenei susivienijimo šventosiose Mišiose, kad augtume tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje. Meldėme, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis

2 Kor 1,3-4 Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas,kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami. Mieli broliai ir sesės Kristuje. Ateinantį sekmadienį, t,y. balandžio 7d. mūsų bažnyčioje bus švenčiamas Dievo Skaityti toliau…

1,2 proc. pajamų mokesčio parama

Gerb. parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems praeitais metais skyrusiems valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio1,2 proc. paramą mūsų parapijai.Kviečiame tikinčiuosius ir šiais metais paremti mūsų parapiją skiriant jai 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.Primename,kad norintys tai gali padaryti iki 2024m.gegužės 2d.Ši Jūsų finansinė parama-labai reikšminga: šiemet bus keičiami ir Skaityti toliau…

Viešpaties Gailestingumui skirta visos paros adoracija prieš Švenčiausiajį Sakramentą.

Gerbiami parapijiečiai,prasideda Viešpaties Gailestingumo savaitė.Ta proga yra sudarytas tvarkaraštis kada kokia parapija budės visą parą adoruodama Švenčiausiąjį Sakramentą Kauno mieste. Mūsų parapijos adoracijos laikas prasideda rytoj,t.y. nuo balandžio 2d. 8.00val. iki balandžio 3d. 8.00 val.ryto. Nuoširdžiai kviečiame prisijungti ir skirti laiką Viešpačiui adoracijos metu. Ypač laukiame tų, kurie gali atvykti Skaityti toliau…

Didžiosios savaitės įvykius prisimenant

Atsigręžę į praeitos savaitės įvykius matome kaip rimtai ir prasmingai išgyvenome svarbiausius mums įvykius. Didįjį  ketvirtadienį- Paskutinę vakarienę ,Švenčiausio Sakramento ir Kunigystės įsteigimą.  Didįjį penktadienį-Kristaus paskutinius žodžius nuo kryžiaus  ir mirtį vardan mūsų išvadavimo iš nuodėmės vergijos.  Tikinčiųjų  nuoširdus dalyvavimas Didžiosios savaitės liturgijoje vienijo  kryžiaus kelyje, adoracijoje prieš Švenčiausiąjį Sakramentą Skaityti toliau…

Sveikiname Šv.Velykų proga

Sveikiname visus Kauno Šventosios Dvasios (Šilainiu I ) parapijos tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente-Velykomis. Tegu viltingasis Kristaus Prisikėlimas stiprina mūsų tikėjimą,teikia viltį ir džiaugsmą.  Lai su Kristaus prisikėlimu atsiveria dangaus palaima  visiems mums ir mūsų artimiesiems. Aleliuja,aleliuja,alelija.

Šventosios Mišios Velykose

Mieli, Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji ir svečiai,laukiame jūsų Kristaus Prisikėlimo šventėje-Velykų iškilmingose Šventosiose Mišiose tokiu laiku:   8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Šventosios Mišios 2-ąją Velykų dieną:  8.00, 9.30, 12.00 ir 18.00 val.

Didioji savaitės Šv.Tridienio apeigų laikas

Gerb .Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji ir jos svečiai, laukiame jūsų įsijungiant į Didžiojo Tridienio liturgiją, kuri vyks tokia tvarka: Didysis Ketvirtadienis-Eucharistijos ir Kunigystės Sakramentų įsteigimo diena Šv.Mišios-18.00 val. Didysis Penktadienis-Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus diena. Kryžiaus pagerbimo pamaldos-18.00val. Didysis Šeštadienis- Šviesos liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistija-   21val. Skaityti toliau…