Kovo 29 d. minėjome Didįjį Ketvirtadienį. Mūsų parapijoje jau tapo gražia tradicija žmonėms, kurie nuo spalio mėnesio lankė “Alfa” kursą, katechezės pamokas ir atsakingai ruošėsi susivienyti su Kristumi Eucharistijoje švęsti Pirmosios Komunijos šventę. Tai ypatingas šios Eucharistijos įsteigimo dienos paminėjimas ir padėka Viešpačiui už gausias malones, kurias Jis mums paliko Paskutinės Vakarienės metu.

Categories: Naujienos