Parapijos vaikų dienos stovykla

Šią vasarą jau antrą kartą startavo Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos vaikų dienos stovykla mažiausiems bažnyčios nariams. Visą savaitę žaidėm įvairiausius žaidimus, lankėm būrelius. Taip pat aktyviai judėjome ir radome daug naujų draugų. Kiekvieną dieną lydėjo įdomios katechezės, mokėmės Skaityti toliau…

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Visuotiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijjoje pradėti rengti nuo XVIIa pirmosios pusės, pastačius pirmąsias Kryžiaus kelio stotis. Tai, kas Europoje gyvavo beveik 200 metų, persikėlė į Lietuvą, o Žemaičių Kalvarija laikytina pirmu Naujosios Jeruzalės ansamblio pavyzdžiu visoje Lietuvoje. Žemaičių Kalvarijos šventovė – Skaityti toliau…

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Verbų sekmadienį visos bažnyčioje surinktos aukos bus skiriamos Kauno kunigų seminarijos išlaikymuiDidysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir Šventojo Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18 val. Rinkliava skiriama šv. Žemės išlaikymo reikalams. Skaityti toliau…

Nenutrūkstama adoracija Kauno arkivyskupijoje

Kaip ir  ankstesniais metais, Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvoje tęsiama nenurūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet Kauno arkivyskupijai yra skirtas laikas nuo kovo 15 iki gegužės 4 dienos. Šių metų adoracijos intencijos: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį Skaityti toliau…