Kvietimas į katechezės grupę

Tikintieji yra kviečiami nuolat ugdyti sąmoningą tikėjimą. Atsiliepiant į Bažnyčios kvietimą, parapijoje organizuojama katechezės grupė, kurioje gilinsimės į tikėjimo tiesas, dalinsimės asmeninėmis tikėjimo patirtimis apmąstydami Apaštalų tikėjimo išpažinimą – Credo, pasiremdami Bažnyčios dokumentais ir popiežių katechezėmis. Grupei vadovaus kun. Mindaugas. Skaityti toliau…

Suaugusiųjų ruošimas Sakramentams Kauno Šventosios Dvasios parapijoje

Kauno miesto parapijose ir dekanatų centruose vyksta suaugusiųjų katechezės programa „Ateikite ir pamatysite“.  Šioje programoje dalyvauja visi suaugusieji, kuriems parapijoje reikalingas katechetinis ugdymas:  tėvai vaikų, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai arba Suvirtinimui , suaugusieji, besiruošiantys Krikštui ir kitiems Įkrikščioninimo sakramentams (jiems Skaityti toliau…

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Visuotiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijjoje pradėti rengti nuo XVIIa pirmosios pusės, pastačius pirmąsias Kryžiaus kelio stotis. Tai, kas Europoje gyvavo beveik 200 metų, persikėlė į Lietuvą, o Žemaičių Kalvarija laikytina pirmu Naujosios Jeruzalės ansamblio pavyzdžiu visoje Lietuvoje. Žemaičių Kalvarijos šventovė – Skaityti toliau…