Registracija į jaunuolių pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija pradedama rugsėjo 1 d. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais bažnyčios II aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val. Registruojami jaunuoliai nuo 15 metų ir vyresni. Pamokos vyks antradieniais arba ketvirtadieniais 16-17.30 Skaityti toliau…

ŠILINĖS: 2022 m. didžiųjų ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidų programa ir pamaldos (rugsėjo 7–15 d.)

KARALIENE TAIKOS, MELSKIS UŽ MUS. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Piligrimų eisenos į ŠiluvąRugpjūčio 28 d., sekmadienis 9 val. Piligrimų eisenos  į Šiluvą nuo Dubysos ir Tytuvėnų.12 val. iškilminga Eucharistija Bazilikoje. Rugsėjo 6 d., antradienis Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus 17. Skaityti toliau…