Susitikimas maldos grupelėje

2018 m. vasario 15 d. mūsų parapijos maldos grupelėje “AtgimęDvasioje“ lankėsi s.Emanuelė-Vida Urbonaitė OSM. Ji papasakojo apie Arkivyskupą Teofilį Matulionį. Naudodama pavyzdžius parodė, kokiais būdais šis vyskupas meldėsi kalėdamas tremties lageriuose. Pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais meldžiantis į šį palaimintąjį. Susitikimo Skaityti toliau…

Gavėnia-susikaupimo laikotarpis

Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui. Gavėnios Skaityti toliau…

Renginys Milikonių progimnazijoje.

Sausio 29 dieną Kauno Milikonių progimnazijoje lankėsi Kauno Arkivyskupijos kunigų seminarijos klierikas Sigitas Jurkštas, jis šiuo metu tarnauja Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčioje. Seminaristas pravedė nuotaikingus užsiėmimus su 5b, 5c, 6a ir 6c klasių mokiniais. Spartus tempas, šiuolaikiškai pateiktos tikėjimo žinios, Skaityti toliau…