Šiais metais iki vasaros pradžios kiekvieną ketvirtadienį 16-18 val. Caritas būrelis „Atrask Bibliją“ renkasi Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje (Milikonių g. 18.), koplyčioje esančiose “Caritas” patalpose.

Po susirinkimo vaikai kartu su savanoriais dalyvauja vakaro šv. Mišiose bažnyčioje.

CARITAS BŪRELIO „ATRASK BIBLIJĄ“ DIENOTVARKĖ:

16:00-16:30 Teminiai skaitiniai iš Biblijos (formalioje arba neformalioje
aplinkoje – parapijos patalpose arba miesto, pilių parkuose). Veda kun. M. Pukštys.
16:30-17:00 Bendra malda, pietūs.
17:00-17:30 Laisvalaikio pertrauka: dainos/giesmės, vaizduojamoji dailė, stalo tenisas, šachmatai, badmintonas, išvykos į gamtą, miesto, pilių parkus.
17:30-17:50 Popietės ratas: teminių skaitinių iš Šventojo Rašto apmąstymai,
dienos įžvalga, pasidalinimas patirtimi, viktorina.
18:00 val. Šv. Mišios Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje.

Numatoma vasaros stovykla

2019 m. liepos 14-20 d. 9 – 13 m. amžiaus vaikų grupei organizuojama (Jono Pauliaus II piligrimų centro) krikščioniška stovykla – Dvarviečių k. , Dubysos sl., Šiluvos apyl. Stovykloje dalyvauja vadovai, savanoriai, vaikai, kunigas, tikybos mokytojai, katechetai, specialieji pedagogai, kt. specialistai. Vyksta pamaldos su Taizé giesmėmis, Šv. Mišios, piligriminiai žygiai, teminiai užsiėmimai, sporto žaidimai, maudynės.

Koordinatorė Ieva-Marija Bartaševičiūtė, tel. +37060163222, el. p. i.bartaseviciute@gmail.com