Koks nuostabus savaitgalis  Kauno Šventosios  Dvasios bažnyčioje. Didžiojo Ketvirtadienio dienoje pasveikinę savo parapijos kunigus su jų pašaukimo diena parapijiečiai skubėjo į šventąsias Paskutinės vakarienės minėjimo mišias. Jose keturi Alfa kurso dalyviai pirmą kartą susivienijo su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente .Po Didžiojo penktadienio liturgijos parapijos   sutvirtinamieji išskubėjo į Kryžiaus kelią  nuo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios iki Kauno Arkikatedros. Trumpos meditacijos, giesmės ir maldos palietė ne vieną einančiojo  širdį. Didysis šeštadienis buvo ypatingas. Pakrikštyti du katechumenai:  Giedrius,  Morkus ir Laura, Kristina . Po šios apeigos jie taip pat gavo ir Sutvirtinimo Sakramentą. Vyskupo Kęstučo  Kėvalo įgaliotas tai atliko parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas. Vilkėdami baltą Krikšto rūbą ir rankose laikydami degančias žvakes Giedrius ir Laura taip pat susivienijo su Kristumi Švenčiausiame Sakramente priėmę pirmą kartą Šv. Komuniją. Sekmadienio rytą ,garsia  giesme tikintieji pasitiko Kristaus Prisikėlimo dieną-Velykas. Dėkojame Viešpačiui už gausias  malones ir giedame Jam džiugų Aleliuja.

Categories: Naujienos