Sekmadienį, rugsėjo 18d. mūsų parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikino kunigą Mindaugą Pukštį garbingo 50-ties metų jubiliejaus proga.Po sumos Šventųjų Mišių , pianistė Ieva Dūdaitė atliko muzikinę sveikinimo programą,kurioje skambėjo F.Šopeno,Y.Tierseno ir jos pačios sukūrti kūriniai . Sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas ,Carito vadovė Danutė Matulaitienė ir kiti bendruomenės organizacijų vadovai. Jie linkėjo kunigui Mindaugui ilgų gyvenimo metų, sveikatos ,Dievo palaimos altoriaus tarnystėje dovanojant tikintiesiems tikėjimo, vilties ir Kristaus meilės žinią.

Categories: Naujienos