Vasario 2 diena (penktadienis)- Grabnyčios. Jos primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Pasak dvasininkų, ši auka vėliau išsiskleidžia Viešpaties kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinyje. Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir tamsiąsias jėgas. Grabnyčios pavadinimas yra lenkiškos kilmės (nuo žodžio gromnice) ir reiškia šios šventės metu bažnyčioje pašventintas žvakes. Šios žvakės dar vadinamos graudulinėmis. [Ar ne labiau tikėtina, kad Grabnyčios – nuo grabo (slav. grob), greta kurio deginama graudulinė? O štai Gromnica būtų iš grom – slav. griausmas, perkūnas – prosenovinė Perkūno diena?]
Liturgijos knygose šventė oficialiai vadinama Viešpaties paaukojimu. Tai vertinys iš lotyniško mišiolo pavadinimo Praesentatio Domini. Ispanų kalboje tradicinis La Candelaria pavadinimas atitiktų mūsiškąsias Grabnyčias. Mat Candelaria yra kilęs iš lotyniško žodžio candela, reiškiančio žvakę.

Šią dieną bažnyčiose šventinamos graudulinėmis ar grabnyčiomis vadinamos žvakės, kurios vėliau uždegamos užėjus audrai ir perkūnijai. Tikėta, kad tokios žvakės padės apsisaugoti nuo audrų ir ligų. Taip pat žvakę galima uždegti meldžiantis.

 Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą:„Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) bažnyčioje Šventosios Mišios bus aukojamos ir žvakės šventinamos:

8.00,12.00 ir 18.00 valandomis. Kviečiame dalyvauti.


Categories: Skelbimai