Šiais metais, švęsdami Lietuvos šimtmetį, sulauksime neeilinio įvykio. Savo vizitu Lietuvos žmones pagerbs popiežius Pranciškus.

Įprasminant šio didžio įvykio laukimą, Kauno Milikonių progimnazijoje rugsėjo mėnesio tikybos pamokose vyksta įvairios veiklos, siekiant susipažinti su popiežiaus asmenybe ir suvokti jo atvykimo svarbą mūsų šaliai. Mokinia žiūri LKC rekomenduotą dokumentinį filmą „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio”. Antrokai sukūrė ir pristatė kitų klasių mokiniams žavų koliažą apie šventąjį tėvą. Visi tikybą lankantys mokiniai išmoko melstis nuotaikingą ir prasmingą „Popiežiaus Pranciškaus maldą ant pirštų”. Daugelis su šeimomis dalyvaus popiežiaus aukojamose šv. Mišiose.

Su visa Lietuva laukiame popiežiaus Pranciškaus, nes jis suteikia vilties, kad ir Lietuva bus kupina vilties.

Categories: Naujienos