2019 lapkričio 10 d.(sekmadienį) po   sumos Šventųjų Mišių parapijos salėje Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis pristatys ir platins savo paruošta   2020 m kalendorių „Apaštalas   Paulius Graikijoje“  Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti ir įsigyti  ateinančių metų kalendorių.

Categories: Naujienos