Būti krikščioniu,reiškia būti panašiu į Kristų,o ką reiškia būti katechetu?

Katechetas,tai dvasininkas ar pasaulietis mokantis katekizmo arba apskritai krikščionių tikėjimo.

Šiais metais  parapijos  katechetai , pradeda darbą  turėdami vyskupo pasirašytą kanoninį siuntimą.Klebonui Augustinui Paulauskui rekomendavus tokį siuntimą Kauno Arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pasirašė:

Ligitai Anušauskienei  ir Laimai Ašmenienei.Jos ruoš vaikučius Pirmos Komunijos (Eucharistijos) sakramentui.

Vytautui ir Sandrai Striogoms. Jiems patikėtas jaunuolių pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui.

Ema Marcinkevičienė bus atsakinga už suaugusiųjų katechezę  su “Alfa” kurso programa.

Parapijos klebonas pasveikino katechetus ir supažindino tikinčiuosius su nauja katechezės programa. Joje daug dėmesio yra skiriama vaikučių ir jų tėvelių poreikiams padedant ruoštis sakramentams. Vienas iš svarbiausių  tėvelių poreikių buvo vaikams skirtų Šv.Mišių laikas. Šiais metais jos bus aukojamos  vaikams ir jaunuoliams  sekmadieniais 11 val.

Palydėkime katechetus nuoširdžia malda ,kad Šventoji Dvasia stiprintų juos savo malonėmis ,o Dangiškoji Motina Marija užtartų   atsakingame  Viešpačiui ir Bažnyčiai pašaukime.

Categories: Naujienos