Žaliais berželiais ir ryškiomis gėlių puokštėmis pasipuošusi mūsų parapijos bažnyčia pasitiko visus ateinančius švęsti titulinius parapijos atlaidus –Sekmines. Šeštadienio vakarinių Šv. Mišių metu vyskupas Saulius Bužauskas pasveikino Sutvirtinimo Sakramentui susirinkusį jaunimą ir suaugusiųjų grupę. Savo homilijoje Jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kuri atgaivina širdį ir sielą, apie dovanas, kurios turi vienyti žmones meilės darbams. Vyskupas taip pat atkreipė jaunuolių dėmesį į maldos svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, į džiaugsmą kurį patiriame pasitikėdami Šventąja Dvasia. Visą Sutvirtinimo liturgijos ceremoniją lydėjo iškilmingos Šventajai Dvasiai skirtos giesmės, kurias atliko Vytauto Striogos vadovaujamas jaunimo choras. Šiais metais mūsų parapijoje Sutvirtinimo Sakramentui pasiruošė gausus būrys ne tik jaunuolių bet ir suaugusių žmonių. Juos per visus mokslo metus ruošė katechetai: jaunimą Vytautas ir Sandra Striogos , suaugusius, Ema Marcinkevičienė ir Alfa komandos savanorės. Po iškilmingų Šv. Mišių parapijos klebonas ,monsinjoras Augustinas Paulauskas nuoširdžiai padėkojo vyskupui Sauliui Bužauskui ir jį lydėjusiam kunigui Vincentui Lyzdeniui už apsilankymą ir Sutvirtinimo Sakramento suteikimą. Jaunuoliai atsidėkodami dovanojo rožių žiedus ir gėlių puokštes, džiaugėsi galėdami artimai pabendrauti su vyskupu ir parapijos dvasininkais.

Sekminių dieną tikintieji dalyvavo iškilmingoje procesijoje, o antroje dienos pusėje beveik 60 vaikučių pirmą kartą priėmė Šventąją Komuniją. Sveikiname visus parapijos tikinčiuosius, sutvirtintuosius ir Pirmą Eucharistiją priėmusiuosius su  parapijos švente ir linkime visą gyvenimą likti ištikimais Sekminių Šventajai Dvasiai.

Categories: Naujienos