2019.08.11 mūsų parapijoje vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai .Ta proga kunigas svečias Ramutis Janšauskas aukojo sumos Šventąsias Mišias ir homilijoje dalinosi mintimis apie kiekvieno žmogaus tikėjimo kelione į savo asmeninį Taboro kalną, kuriame galime sutikti ir atpažinti Viešpatį Jėzų. Po atlaidų iškilmingos procesijos parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas nuoširdžiai padėkojo kunigui svečiui už apsilankymą ir pakvietė visus atlaidų dalyvius bendrai šventinei agapei.

Categories: Naujienos