2019 vasario 2 d.(šeštadienį)–minima Kristaus Paaukojimo šventykloje šventė (Grabnyčios).

Šv. Mišios vyks šeštadienio tvarka:9,10,ir 18 val.Po vakarinių mišių bus šventinamos Grabnyčių žvakės.

Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą:
„Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.

Categories: Naujienos