Vasario 22-ąją, švenčiant Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę Kauno arkikatedroje, čia buvo įšventinti du nauji arkivyskupijos kunigai Marius Boreiša ir Martynas Povylaitis SC.

Rytojaus dieną iš Šilainių Šventosios Dvasios parapijos kilęs neopresbyteris aukojo pirmas šventasias Mišias savojoje parapijos bažnyčioje. Susirinkus gausiai parapijos bendruomenei kunigas primiciantas lydimas seminaristų, diakono, koncelebruojančių kunigų (Kauno Arkikatedros Bazilikos Ceremoniarijaus kun. Artūro Kazlausko, Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Rektoriaus kun. teol. dr. Ramūno Norkaus, Jonavos dekano kun. Virgijaus Birjoto, kun. Deivido Baumilos iš Vilkaviškio ir parapijos klebono) džiaugėsi bendryste  prie Eucharistijos stalo su visa parapijos bendruomene. Po šv. Mišių kunigas Marius suteikė primicijinį palaiminimą iškilmėje dalyvavusiems kunigams, seminaristams, vienuolėms, savo tėvams , šeimai ir visiems susirinkusiems.

Categories: Naujienos