Nuo balandžio mėn. 9 d., kiekvieną pirmadienį po šv. Mišių, 18:45 šalia zakristijos (už stiklinių durų) vyks vyrų maldos grupė. Ateikite ir padėkite kartu nuspręsti, kokia ji bus. Dalinsimės Šv. Raštu, savo džiaugsmais ir rūpesčiais, kartu melsimės ir stengsimės parodyti Dievo meilę kitiems įvairiais gailestingumo darbais. Jūsų amžius – visada tinkamas.

Prisijunkite prie mūsų!

Informacija tel. 8 608 79703, Sigitas
El. paštas: sigitas987@gmail.com

Kategorija: skelbimai