Rugsėjo 10d.(sekmadienį) vykti į Didžiuosius Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje.

Išvykstame  8.00 val. nuo bažnyčios (automobilių aikštelės)

Informacija telefonu. (8-37) 26-88-94 arba 8-606-34164

Registracija vyks darbo dienomis bažnyčios raštinėje

  nuo 9.30-13 val.  ir nuo 15-17.30 val.

Savaitgaliais zakristijoje prieš kiekvienas Šv. Mišias ir po jų

Kelionės auka 10 eurų

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Categories: Skelbimai