Kauno  Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapija skelbia jaunuolių registracija į pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui pamokas.

Kviečiami jaunuoliai sulaukę 15 metų amžiaus ir vyresni.

Registracija vyks šiokiadieniais parapijos raštinėje nuo 9.00-13.00val. ir nuo 15.00-17.30val

Sekmadieniais po 10.00val ir 12.00val Šventųjų mišių  iki 14.00 val  bažnyčios IIa. Jaunuolių katechezės klasėje.

Informacija teikiama telefonu: (8-37) 26-88-94  darbo dienomis

Numatoma kad jaunuolių susitikimai pamokose vyks :

sekmadieniais nuo 10.30 val iki 12.00val Šios grupės skaičius ribotas (25-30)

ir ketvirtadieniais nuo 17val iki 18.30val.

 Šventosios mišios jaunuoliams vyks sekmadieniais nuo 9.30-10.30val.

Pirmos privalomos sutvirtinamiesiems Šventosios Mišios  spalio 1d.  9.30 val.

Jaunuoliams, kurie nėra pakrikštyti ar priėmę Pirmos Komunijos sakramento bus sudarytos sąlygos pasiruošimo metu priimti ir šiuos sakramentus.

Informacinis tėvų susirinkimas spalio 1d. po Jaunimui skirtų Šventųjų mišių. 11 val.

Categories: Skelbimai