KVIEČIU VISAS MALDOS GRUPES VIENYTIS Į BENDRĄ MALDOS GRANDINĘ UŽ SERGANČIUOSIUS BEI JŲ ARTIMUOSIUS. SVARBU PASITIKĖTI DIEVU – ISTORIJOS VIEŠPAČIU IR NEPASIDUOTI PANIKAI. VIEŠPATS TEDUODA IŠMINTIES PRIIMTI TEISINGIAUSIUS SPRENDIMUS.
BŪKITE STIPRŪS <…> VISI, KURIE PASITIKITE VIEŠPAČIU! (PS 32, 25).
† Algirdas JUREVIČIUS
Kauno arkivyskupijos
apaštalinis administratorius

Mieli Šventosios Dvasios parapijos tikintieji, šiuo mums visiems gavėnios ir susikaupimo laiku Viešpats leidžia išgyventi ypatingą asmeninio pamaldumo laikotarpį. Tai metas, kada galime daugiau laiko skirti Gyvojo Dievo Žodžio apmąstymams skaitydami Šventąjį Raštą, peržiūrėti evangelizacinių pamokslų ar krikščioniškų filmų internete, prisijungti prie adoracijos tiesiogiai transliuojamos iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kalbėti rožinį kartu klausantis Marijos radijo arba jungtis vieni su kitais maldoje per socialinius tinklus.

Norintiems siūlome jungtis internetu į šv. Mišių transliacijas iš Kauno Vilijampolės šv. Juozapo parapijos:

Bernardinai.lt paskelbė straipsnį apie dvasinę pagalbą karatino metu:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-03-18-dvasine-pagalba-karantino-metu-i-ka-kreiptis/179487

Categories: Naujienos