Balandžio 2 dieną (Sekmadienis) Jėzaus įžengimo į Jeruzalę minėjimas – Verbų sekmadienis.

Šventosios Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, 13.30 (vaikams) ir 18.00.

Visų Šventų Mišių metu bus šventinamos verbos.

Verbų sekmadienio surinktos aukos bus skiriamos Kunigų seminarijos išlaikymui.

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka:
Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18 val.
Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir Šventojo Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18 val.

Rinkliava skiriama Šv. Žemės išlaikymo reikalams.
Didysis šeštadienis – Velyknakčio Kristaus Prisikėlimo vigilija 20 val. Tikinčiuosius prašome atsinešti krikšto žvakes krikšto pažadų atnaujinimui.

Sekmadienį – Velykų rezurekcijos Šv. Mišios 8 val.; kitos Mišios: 10, 12, ir 18 val.
Vaikams skirtų Šv. Mišių 13.30 nebus.

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios bus aukojamos ta pačia tvarka, kaip ir šv. Velykų dieną: 8, 10, 12 ir 18 val.

Categories: Naujienos