Šv. Mišių intencijas priimame ir karantino laikotarpiu.

Jei norite vienytis maldoje, Jūsų intencijomis šv. Mišias kunigai aukos 11 ir 16 valandomis (pirmadieniais – šeštadieniais) ir 9.30 bei 13 val. (sekmadieniais), tačiau Jums nedalyvaujant.

Esant reikalui galite kreiptis į raštinę darbo dienomis nuo 15 iki 18 val.


Norintys pasimelsti bažnyčioje privačiai, gali tai padaryti:
Pirmadieniais – šeštadieniais nuo 17 iki 19 val.
Sekmadieniais
nuo 10 iki 13 val.

Jokių viešų pamaldų (rožinio, adoracijos, kryžiaus kelio ir pan.) tuo metu nevyks.

Galite kasdien prieiti išpažinties, kai bažnyčia atidaryta. Tuomet paprašykite budinčio zakristijono pakviesti kunigą.

Kategorija: Skelbimai