2019 lapkričio 10 d. mūsų parapijoje svečiavosi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis pristatė savo paruoštą naują kalendorių „ Apaštalas Paulius Graikijoje“. Tikintieji susidomėję klausėsi  pristatomų  kiekvieno mėnesio istorijų apie Pauliaus keliones ir Graikijos krikščionių  evangelizaciją.  Po tokio išsamaus pristatymo, daugelis parapijiečių įsigijo  net po kelis kalendorius tvirtindami, kad tai bus gera dovana ne tik sau, bet ir  artimiesiems Šventų Kalėdų proga.

Categories: Naujienos