Misija – tai džiaugsmas pažinti Dievą, kuris yra Tėvas ir kuris yra Meilė. Todėl visą spalio mėnesį  (Šilainių) Šv. Dvasios parapijos mokyklų mokiniai galėjo nuotoliniu būdu, dalyvauti tikybos mokytojų organizuotame orientaciniame žygyje, po senamiesčio šventoves.  Mokiniai kūrė ketureilius apie savo mokyklą, ieškojo dar neaplankytų Senamiesčio šventovių ir pajuto ramybę prie Švč. Sakramento. 

Žygis mokinius skatino pažinti, pajusti tikėjimo istorijos dvasią ir dalintis bendrystę.

Mokinių atsiliepimai: 

„Nežinojau, kad yra žvakių šventovė prie Šv. Gertrūdos bažnyčios, pamatėm vyskupo rūmus, pamatėm Šv. Mikalojaus bažnyčią, nežinojom, kad ten vyksta nesibaigianti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.”

„Pajutau, širdyje šilumą, Jėzaus artumą, meilę.”

Atraskime misiją dalintis gerumu, gyvu tikėjimu, nuoširdžia šypsena ir paslaugumu.

Pagarbiai

Kristina Ališauskienė

Categories: Naujienos