Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį paminėjo kaip didelė ir darni šeima, kurią vienija tikėjimas, viltis ir meilė. Parapijos bendruomenė tiki, kad būtent šias vertybes atspindi spalvos mūsų valstybės vėliavoje. Todėl ir kilo mintis Lietuvos 100-ojo gimtadienio proga susirinkti Šventosiose Mišiose už Lietuvos Laisvę prie trispalvės, kurią iš tūkstančio gyvų žiedų sukomponavo „Gėlių Šalies“ menininkai.

Šventųjų Mišių pabaigoje skambiai giedamas Lietuvos himnas visus – jaunus ir senus – suvienijo bendram šventės džiaugsmui. Jį sugiedoję norintieji gėrėjosi parapijos ateitininkų ir vokalinio ansamblio „Vakarė“ parodyta įspūdinga iškilmių programa, po kurios klebonas Žydrūnas Paulauskas visus vaišino trispalviu šimtmečio tortu.

Šia nuostabia švente ypač džiaugėsi vyresnio amžiaus žmonės, kuriems jau sunku dalyvauti triukšminguose miesto renginiuose, o netoli namų surengtos parapijiečius vienijančios iškilmės leido pajusti tikros lietuvybės prasmę ir tautos vienybę.

Categories: Naujienos