Balandžio 15 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyko kasmetinė Marijos Legiono Acies šventė. Jos metu Marijos Legiono nariai atnaujino savo Pasiaukojimą Mergelei Marijai, kartu meldėsi, dalyvavo Šv. Mišiose ir kartu vaišinosi agapėje. Marijos Legiono nariai ir narės jau daug metų dalyvauja parapijos veikloje, meldžiasi už parapiją, lanko ligonius ir atlieka kitus evangelizacinius darbus.

 

Categories: Naujienos