2023.liepos 30d. parapijos tikintieji gausiai susirinko į Šventąsias Mišias, kurias paskutinį kartą mūsų bažnyčioje aukojo klebonas Žydrūnas Paulauskas.Daug gražių padėkos žodžių išsakė ,o ir ne vieną ašarą nubraukė šį kunigą pamilę žmonės. Palydėdami į naują paskirties vietą ,parapijiečiai linkėjo:

Gerb. Kunige, Klebone Žydrūnai,dėkojame Dievui ir Jums, kad per bendrystę kartu mes sugebėjome sukurti mažą ir jaukią  Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos  Dangaus karalystę .Joje buvo daug meilės, supratimo,  nuoširdaus tikėjimo ir bendradarbiavimo. Ačiū Jums už jūsų  dangaus vertą gerumą ir atsidavimą mūsų bendruomenei. Telaimina Jus Dievas ir tesuteikia gausių malonių naujo paskyrimo tarnystėje. Tegloboja Jus Dangiškoji Motina Marija užtardama visus jūsų pradėtus naujoje parapijoje darbus. Atsisveikindami linkime jums sveikatos, džiaugsmo ,sielos ramybės ir ilgų gyvenimo metų.

Visada lauksime bent trumpam mus aplankan ir pasisvečiuojant.

Categories: Naujienos