Artėjant Visų Šventųjų dienai Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos sutvirtinamieji nutarė

pasidomėti Kaune gyvenusiais, ir čia veikusiais dvasininkais, kurie savo veikla įnešė didelį įnašą į mūsų

tautos kultūrinį ir dvasinį paveldą. Pažintinę kelionę jie pradėjo nuo Kauno kunigų seminarijos, kur juos

pasitiko ir savo žiniomis pasidalino seminarijos rektorius kunigas  dr. Ramūnas Norkus. Jis papasakojo

jaunuoliams, kaip svarbu kunigui būti išprususiam tiek dvasinėje tiek ir mokslo srityje. Kalbėjo apie mūsų

tautos šviesuolius, kurie kažkada mokėsi ar dėstė seminarijoje. Buvo paminėti tokie asmenys kaip

Maironis, A. Baranauskas, J. T. Vaižgantas , M. Valančius ir kiti. Kunigas taip pat pasidalino savo

pašaukimo istorija ir papasakojo kokius reikalavimus bažnyčia kelia klierikams siekiantiems kunigystės.

Palikę seminariją sutvirtinamieji patraukė į Kauno Arkikatedrą Baziliką. Čia katechetė Ema Marcinkevičienė

pasidalino prisiminimais apie 1993 m. Šventojo popiežiaus, Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje. Ji skatino

mokinius maldoje kreiptis į šventąjį prašant užtarimo sau ir visai mūsų tautai. Šeštadienio kelionės

kulminacija buvo apsilankymas Marijos radijo studijoje. Kunigas Saulius Bužauskas nuoširdžiai, su plačia

šypsena pasitikęs jaunuolius, papasakojo trumpą Marijos Radijo atsiradimo istoriją, aprodė naujas įrašų

studijas, supažindino su tikinčiųjų pamėgtomis programomis, kvietė pačius jaunuolius tapti šio radijo

savanoriais. Susidomėję radijo veikla jaunuoliai uždavė kunigui klausimus apie laidas jaunimui ir kokiame

dažnyje galėtų jas pasiklausyti. Tokią pažintinę programą įgyvendino parapijos sutvirtinamieji

pasitikdami Visų Šventųjų šventę.

Categories: Naujienos