Sausio 24 d. Šv. Kazimiero progimnazijoje svečiavosi Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Zydrūnas Paulauskas ir šiuo metu atliekantis parapijoje praktiką klierikas Sigitas Jurkštas. Jis pravedė penktokams trumpą katechezę apie Šv. Mišių prasmę. Kunigas Žydrūnas aukojo Šv. Mišias už penktokus ir mokyklos bendruomenę. Vaikai aktyviai ir drąsiai įsijungė į šventę giesmėmis ir maldomis.

Categories: Naujienos