Jūs jau turbūt pastebėjote, kad prie zakristijos ant stalelio padėtoje dėžutėje galite palikti užrašytas savo maldos intencijas, kuriomis meldžiasi maldos grupelė „Atgimę Dvasioje” kiekvieną penktadienį po šv. Mišių. Nuo šiol šiomis intencijomis melsis ne tik maldos grupelė, bet ir pirmais mėnesio penktadieniais 18 val. bus aukojamos šv. Mišios, minint Švč. Jėzaus Širdį ir prašant palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo.

Categories: Naujienos