Kaip pavasaris pražysta žiedais, taip šį šeštadienį ( 05.11) mūsų bažnyčia pražydo vaikučių šypsenomis ir klegesiu. Pirmos Komunijos šventei pasiruošė gausus vaikų būrys ir lydimi savo katechečių Laimos Ašmenienės , Ligitos Anušauskienės  ir parapijos klebonu, monsinjoru Augustinu Paulausku jie įžengė į gėlėmis papuoštą bažnyčią. Po tėvelių palaiminimo prasidėjo iškilmingos Šventosios Mišios kuriose sveikinimo žodį vaikučiams ir tėveliams pasakė parapijos klebonas. Jis pasidžiaugė geru vaikučių pasiruošimu, aktyviu tėvelių įsijungimu į bažnyčios veiklą ir Alfa kurso paskaitų lankymą. Visą vaikučių šventę savo giesmelėmis džiugino mergaičių  ansamblis paruoštas vadovės Aistės Andžiulevičienės. Artėjant svarbiausiam momentui, kada Jėzus įžengs pirmą kartą į širdeles, vaikučių veidai surimtėjo ir susikaupė. Deganti žvakelė, pašventintas rožantėlis ir Jėzus širdelėje dar ilgai primins  nuostabią ir tokią svarbią jų gyvenime dieną. Kristaus Žengimo į dangų sekmadienį Pirmąją Komuniją priėmė ir septyni suaugę parapijiečiai. Sveikiname visus šios šventės dalyvius ir laukiame jų kiekvieną sekmadienį mūsų parapijos bažnyčioje.

Categories: Naujienos