Adventas yra susikaupimo, pasiruošimo šv. Kalėdoms – žmonijos Išganytojo Jėzaus Kristaus gimtadieniui metas. Todėl jo metu tikintieji raginami susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, neapleisti maldos, pasninko (Bažnyčia ragina visais metų penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, tačiau kiekvienas krikščionis yra laisvas pasninkauti ir uoliau, ypač gavėnios, advento metu), gailestingumo darbų, Eucharistijos ir Išpažinties sakramentų.

Prasideda Caritas organizuojama kasmetinė akcija „Gerumas mus vienija“. 1997-aisiais gimęs sumanymas prieš Kalėdas kviesti žmones solidarizuotis su vargstančiais, peraugo į eilę metų tebesitęsiančią skurdžiai gyvenančių žmonių paramos akciją.
Prie akcijos prisideda kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę. Surinktos lėšos vėliau panaudojamos mūsų parapijos skurstančių ir atskirtyje esančių asmenų rėmimui, kitiems artimo meilės darbams. Jeigu kiekvienas iš parapijiečių įsigytų nors po vieną „Carito“ žvakelę, šimtams „Carito“ globojamų vargstančiųjų galėtų padovanoti sotesnes Kalėdas.

Kalėdaičių – „plotkelių” galima įsigyti: 

Parapijos raštinėje:

  • darbo dienomis ir savaitgaliais 9:00-14:30 ir 15.00-18.30

Tikrąją Kalėdų dvasią užlaikysime tuomet, kai įsiklausysime į Evangeliją, gyvensime maldos ir artimo meilės dvasia. To išorinis ženklas galėtų būti Kūčių vakarienės metu užsidegta žvakelė ir kalėdaičio laužymas.

Gražaus ir palaimino visiems ateinančio Jėzaus laukimo!

Categories: Naujienos