Sugriežtinus karantino reikalavimus, Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu, iki sausio 10 d. bažnyčiose nevyksta viešos pamaldos. Bažnyčia ragina melstis ir dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu per Marijos radiją, televiziją ar internetines transliacijas. Asmeninei maldai mūsų bažnyčia atvira:

  • pirmadieniais – šeštadieniais 17:00 – 18:30
  • sekmadieniais ir švenčių dienomis (pvz., 2021 m. sausio 1 d.) 10:00 – 13:00

Tuo metu galite paprašyti išpažinties bei šv. Komunijos.

Jeigu anksčiau buvote užsakę šv. Mišių intenciją, galite ją perkelti po karantino. Tačiau vis tiek kunigai be žmonių aukoja šv. Mišias užsakytomis intencijomis.

Laidotuvių šv. Mišios vyksta 9:30 tik laidotuvių dalyviams.

Kategorija: Skelbimai