2019 m. rugsėjo 28-29 d. Pažaislio vienuolyne vyko Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos sielovados aktyvo rekolekcijos. Į rekolekcijas susirinko katechetai, tikybos mokytojai, Alfa kurso ir jaunimo sielovados vadovai. Rekolekcijas vedė kunigai misionieriai redemptoristai iš Slovakijos kun. Rastislav Dluhy ir kun. Peter Hertel. Rekolekcijų tema: „Atleidimas“. Kunigas Rastislav Dluhy kalbėjo apie atleidimo svarbą misionieriškame kelyje. Mums kenčiantiems nuo vidinių sužeidimų svarbu remtis į gailestingąją Dievo meilę ir į atleidimą, kurį dovanoti prašė pats Kristus. Rekolekcijų metu galėjome iš naujo atrasti gyvenimo skonį, išlaisvėti iš kartėlio, pagiežos, pykčio, susitaikinti su Dievu ir savimi, atleisti kitiems už sužeidimus. Paliesti rekolekcijų dvasios ir įkvėpti naujiems sielovados darbams dalyviai nuoširdžiai dalinosi mintimis prie bendro agapės stalo dėkodami kunigams misionieriams bei parapijos klebonui Žydrūnui Paulauskui už bendrystės su Dievu laiką Pažaislio vienuolyne.

Milikonių progimnazijos tikybos mokytoja Rasa

Categories: Naujienos