Gruodžio 13 d. Šventosios Dvasios parapijos  trisdešimt vienas Alfa kurso dalyvis išvyko į  visų Lietuvos tikinčiųjų lankomą vietą-Šiluvą. Čia šv. Jono Pauliaus II namuose vyko Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalis. Kunigas Gintaras Blužas pravedė konferenciją apie tai, kas yra Šventoji Dvasia ir kaip Ji veikia. Jis akcentavo, kad būnant nuodėmės tamsoje  nematome Dievo meilės spalvų. Tik Kristaus dieviškoje šviesoje mes patiriame tikrą gyvenimo džiaugsmą, o kad tai patirtume turime melsti Šventąją Dvasią ,kad ji mums teiktų dovanas ,kurios padėtų auginti šventumui reikalingus vaisius. Pertraukos metu kurso dalyviai aplankė  koplyčią ir išklausę Šiluvos Dievo Motinos  apsireiškimo istoriją, sukalbėjo  rožinio maldą.

Trečią konferenciją pravedė kunigas Sigitas Jurkštas. Įvairiomis dokumentinių  filmų ištraukomis, liudijimais ir pavyzdžiais paaiškino ką turime daryti, kad būtume pilni Šventosios Dvasios.

Alfa bendruomenė savaitgalį užbaigė adoracija, šlovinimu, susitaikinimu. užtarimo malda ir Šventosiomis Mišiomis. Apibendrinant kiekvieno dalyvio išgyventas emocijas daugelis sakė, kad savaitgalis buvo visiškai nauja žinių, maldos ir bendrystės patirtis, kuri skatina keisti gyvenimą Dievo meilės pažinimo link.

Categories: Naujienos