Sausio 25-26d. parapijos „Alfa“ kurso dalyviai svečiavosi Šiluvoje Jono Pauliaus piligrimų centre.Čia,kaip ir kasmet buvo organizuojamos rekolekcijos, skirtos pažinti Šventąją Dvasią. Kunigas Erastas Murauskas gerai suprantama jaunimui ,paremta mokslinėmis žiniomis kalba, pristatė temas „Kas yra Šventoji Dvasia“ ir „Kaip veikia Šventoji Dvasia“.Kunigai Darius Vasiliauskas ir Sigitas Jurkštas dalinosi savo kunigiškomis įžvalgomis ,kurios paskatino dalyvius aktyviai dalyvauti Susitaikymo ir užtarimo apeigose. Šeštadienio rytą visa grupė skubėjo giesme ir rožinio malda pasveikinti Dangiškąją Motiną Mariją Apsireiškimo koplyčioje.Vakare, Šventų Mišių auka užbaigę rekolekcijas, daugelis žadėjo dažniau aplankyti Šiluvos šventovę, kuri taip svetingai priglaudė Alfa savaitgalyje.

Categories: Naujienos